RenoSan 333

Uniwersalna, biologiczna pożywka do eliminacji nieprzyjemnych zapachów.

Najczęstsze stosowanie:

 • toalety przyczep kempingowych
 • przenośne/mobilne toalety typu Toi-Toi
 • toalety autobusów wycieczkowych, pociqgéw, domków działkowych, na statkach wycieczkowych, kajutach, iagléwkach i inne sanitarne systemy mobilne
 • kuchnie polowe
 • systemy kanalizacyjne
 • systemy rur éciekowych
 • rynny éciekowe

Wiaéciwoéci

 • adsorpcja zapachéw
 • neutralizacja zapachu
 • rozpuszczalnik tluszczéw.
 • degradacja tiuszczéw
 • rozpuszczalnik tluszczéw.

Ogólne zastosowania:

 • maję zbiorniki ze ciekami
 • zbiorniki szarej wody (brudna woda z gospodarstw domowych)
 • zbiorniki na fekalia

Sugerowane dawkowanie:

 • zbiorniki éciekéw
 • 15ml /10 I nieczystoéci
 • zbiorniki ,,szarej wody" (popfuczyn z gosp. dom.)
 • 15ml / 10 I nieczystoéci
 • zbiorniki na fekalia
 • 25 mi / 10 I nieczystoéci

Skład:

 • woda, alginderivate, polisacharydy, ekstrakt cytrynowy, krótki stabilizujące, aktywne substancje
 • czyszczące pochodzenia roślinnego, produkt nie zawiera żadnych barwników.

Zalety:

 • zawartoéé skiadnikéw naturalnych zatrzymuje biologicznie powstawanie nieprzyjemnych zapachem
 • RenoSan pobudza do działania mikroorganizmy wstrzymujące procesy rozkładu, a tym samym powstawania nieprzyjemnych zapachem
 • Z RenSan em stawiacie na rozwiązania przyjazne érodowisku.

ResoSan 333 znajduje codzienne zastosowanie w prawidłowej pielęgnacji zbiorników na cieki, szara wody (cieki z umywalek, zlewozmywaków, prysznica) czy zbiorników na fekalia. Sprzyja rozwojowi prawidłowej flory éciekéw i flory wodnej a tym samym zmniejsza gromadzenie się gązew. Naturalne składniki biologicznie hamuje i eliminuje rozwój i powstawanie nieprzyjemnych zapachem. RenoSan 333 jest bardzo wydajnym koncentratem. Wystarczają niewielkie dawki, aby ochronie środowisko przed nieprzyjemnymi odorami. Jeden litr koncentratu RenoSan 333 odpowiada dziesięciu litrom typowego produktu RenoSan. Dodatkowo chronione jest nasze środowisko naturalne poprzez minimalizacje ilości opakowań co równoznaczne jest zmniejszeniu ilości powstających odpadów.

Usuwamy przyczyny a nie objawy

Sprache: